Lijst van producten op merk Sonnenmineral

Sonnenmineral celzouten

Sonnenmineral Celzouten volgens origineel receptuur 

De Schüssler celzouten worden hier met de hand gemengd.

Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898) begon in 1873 met de biochemische mineralen. Hij behandelde hiermee veel mensen met succes. Met slechts 12 in het menselijk lichaam voorkomende mineralen bracht hij veel mensen weer in evenwicht. Hoewel ze net zo verdund worden als een homeopathisch middel, sloot hij bij de werking van zijn Schüssler celzouten het homeopathische gelijkheidsprincipe uit (het gelijke kan met het gelijke genezen worden). De zeer sterk verdunde mineralen kunnen via de slijmvliezen van de mond opgenomen worden en de ontbrekende mineralen kunnen direct op celniveau aangevuld worden (substitutie).
Verschillende Duitse Biochemische verenigingen hebben zich al vele jaren met het in stand houden en toepassen van de Schüssler celzouten bezig gehouden. Ook zijn er in de loop van de jaren aanvullende mineralen bij gekomen en de mogelijkheid om de ontbrekende mineralen in het gezicht te herkennen, werd verfijnd. De Schüssler celzouten mogen zich vandaag de dag verheugen in een grote belangstelling en er zijn talrijke publicaties en opleidingen.

Met de hand verwreven.

Bij Sonnenmineral  Huis voor gezondheid, schoonheid en handwerk proberen we gunstige voorwaarden te scheppen voor een vernieuwing van de eenheid van mens en natuur. We veroorloven ons bewust in sommige gebieden de luxe om bepaalde fabricageprocessen handmatig uit te voeren, waar tegenwoordig meestal machines worden ingezet.

Actieve filters